6. udgave af DS/HD 60364

6. udgave af standard-samlingen HD 60364 er netop udkommet 30. juni 2021. Igen i år er standarden med de nye regler blevet opdateret og ændret, og vi er nu på 6. udgave.

Brydetider for MCB

Skal jeg bruge automatsikringer karakteristik B eller C for at overholde kravene i HD 60364?

Beskyttelse mod overspænding

Transientbeskyttelse (SPD) er beskyttelse af elektriske installationer mod transiente overspændinger som følge af koblings-overspændinger og lynnedslag, der påvirker forsyningsnettet.

5. udgave af DS/HD 60364

I juli 2020 udkom 5. udgave af standardsamlingen DS/HD 60364. Elsikkerhed har naturligvis kigget på den nye udgave af standarden og samlet et overblik over mange af ændringerne til dig her.

Lækstrømme

Undgå problemer med uønskede udkoblinger. En lækstrøm er en Elektrisk strøm i en uønsket ledende vej under normale driftsforhold.

Erstatning for 75%-reglen

D. 1. januar 2020 blev det forbudt at bruge den gamle tommelfingerregel 75%-reglen, når man udfører elinstallationer.

Udligning i badeværelser (HD60364 Del 7-701)

Efter 1. juli 2019 skal der altid udføres supplerende beskyttende potentialudligning i de rum, der indeholder bad eller bruser. Helst tæt ved det sted, hvor de fremmede ledende dele bliver ført ind. Kravet gælder i nye bygninger.

Supplerende beskyttende potentialudligning

Supplerende beskyttende potentialudligning er et tillæg til den fejlbeskyttelse, som den beskyttende potentialudligning yder. Den supplerende potential-udligning skal omfatte alle udsatte ledende dele på fastmonteret materiel, som kan berøres samtidigt.

Krav til jordingsledere

Der er kommet nye krav til jordingsledere. Jordingsledere skal nu have et tværsnit på mindst 6 mm2

Regler for byggepladstavler

I den nye installationsbekendtgørelse er denne mulighed ikke nævnt, og standarden beskriver det heller ikke. Derfor er det altså ikke længere lovligt at bruge skiltet på de stikkontakter eller forlængerled, der videresløjfes på en bygge- eller nedrivningsplads.