• Handelsbetingelser

kontakt_ikon_web125px
 • I det omfang andet ikke er skriftligt aftalt, er nedenfor angivne almindelige betingelser gældende, og går forud for købers eventuelle almindelige betingelser.

  Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 01/01 2022

  Bestilling og aflysning

  • Bestilling af kursus/tilsyn og/eller KLS-besøg er bindende. Såfremt kurset/tilsynet/KLS-besøget ønskes udsat eller aflyst, skal der gives besked om dette hurtigst muligt enten pr. mail på mail@elsikkerhed.dk eller på telefon. Aflysningen/udsættelsen er først accepteret, når der kommer en tilbagemelding fra ELsikkerhed.
   • Ved aflysning/flytning af kurser/tilsyn/KLS-besøg, med 5-10 hverdages varsel, faktureres 50% af kursets pris. Dog ikke kørsel.
   • Ved aflysning/flytning af kurser/tilsyn/KLS-besøg, med 0-5 hverdages varsel, faktureres 100% af kursets pris. Dog ikke kørsel.
  • ELsikkerhed forbeholder sig retten til at aflyse en aftale (kursus, tilsyn, møde eller KLS-besøg). Dette kan være underviserens pludselige sygdom, vejrforhold, eller lignende forhold, som ELsikkerhed ikke på forhånd har kunnet forudse, og som gør gennemførslen af aftalen uforholdsmæssigt vanskelig.
  • Ved ELsikkerheds aflysning af en aftale forpligter vi os til at gøre dette så tidligt som muligt, samt efter aftale at tilbyde en anden dato til afholdelse af aftalen.

  Kørsel

  • Kørsel faktureres efter nedenstående takster. Antallet af kilometer afgøres på baggrund af Google Maps og med start fra underviserens udgangspunkt. Taksten beregnes på baggrund af den hurtigste rute.​
   • 0 km – 10 km: 0 kr.
   • 11 km – 49 km: 550 kr. ekskl. moms.
   • 50 km – 99 km: 1.100 kr. ekskl. moms.
   • 100 km – 149 km: 1.600 kr. ekskl. moms.
   • 150 km – 199 km: 1.900 kr. ekskl. moms.
   • Fra 200 km: 2.200 kr. ekskl. moms.
   • Afvigelser kan forekomme, f.eks. pga. færge eller overnatning, men i så fald aftales dette med kunden på forhånd.

  Vilkår for KLS-kunder

  • Retten til at benytte ELsikkerheds KLS-skabelon er en abonnementsordning med årlig betaling. Inkluderet i prisen er opdateringer af systemet både i forhold til ændringer i kundens virksomhedsforhold og i tilfælde af nye krav. Desuden kan kunden kontakt ELsikkerhed med spørgsmål til systemet, uden beregning

  • Abonnementsprisen faktureres efter årligt besøg som typisk inkluderer evaluering og opdatering af systemet. Honorar for besøg til evaluering samt kørsel afregnes særskilt efter medgået tid.
   For kunder som ikke ønsker årligt besøg, faktureres abonnementsprisen primo januar og et opdateret system tilsendes efter betaling (opdateret alene efter kravene, da ELsikkerhed ikke har data til at opdatere ift virksomhedens forhold).
  • ELsikkerhed er ikke en kontrolinstans, og kan ikke godkende eller certificere et KLS. ELsikkerhed stiller en skabelon til rådighed, som opfylder kravene i den gældende KLS-bekendtgørelse (opdateringer sker inden for 6 mdr. af ikrafttrædelse af ny bekendtgørelse).

  • ELsikkerhed kan ikke stilles til ansvar for om KLS’et anvendes tilstrækkeligt i hverdagen, om bilag bliver udfyldt korrekt og tilstrækkeligt samt om kontrolinstansen på baggrund disse forhold giver anmærkninger eller i værste fald trækker godkendelsen af KLS’et tilbage. Det er heller ikke ELsikkerheds ansvar, hvis en virksomhed, der ikke længere ønsker at være omfattet af ELsikkerheds service om at opdatere KLS-systemet i tilfælde af nye krav til fast årlig pris, ikke kan opnå godkendelse fra kontrolinstansen af sit system fordi det ikke længere opfylder gældende krav.
  • ELsikkerhed faciliterer den interne audit med fagligt ansvarlig samt ledelsens evaluering med deltagelse af fagligt ansvarlig og (hvis ikke samme person) en repræsentant fra virksomhedens øverste ledelse (tegningsberettiget person).
  • ELsikkerhed informerer virksomheden om kravene til en årlig evaluering, men det er op til virksomheden om ELsikkerhed skal facilitere denne.
  • ELsikkerhed garanterer ikke at der sker opdateringer hvert år, da de typisk sker på baggrund af ændrede krav i bekendtgørelser vedrørende kvalitetsledelsessystemer, autorisationer og elinstallationer

  Priser og betalingsbetingelser

  • Priser på kurser er gældende for det antal deltagere, der er oplyst på det pågældende kursus/tilbud. Overskrides dette antal påregnes 450 kr. ekskl. moms pr. deltager på halvdagskurser og 750 kr. ekskl. moms pr. deltager på heldagskurser.
  • Tilbud er gældende i 30 dage fra fremsendelsen.
  • Priser på kurser, tilsyn og KLS-besøg er gældende indenfor normal arbejdstid kl. 07.00-17.00 mandag-fredag. Ved planlagte kurser, tilsyn og KLS-besøg på kundens adresse udover dette tidsrum påregnes aften/weekend-tillæg efter kl. 17.00 på hverdage og mellem kl. 17.00 fredag og kl. 07.00 mandag. Dette aftales altid med kunden på forhånd. 
  • Alle priser på hjemmesiden er oplyst ekskl. moms og ekskl. kørsel.
  • Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturaen fremsendes.
  • Der tages forbehold for prisændringer. Almindelige prisjusteringer sker årligt pr. 1. januar. 

  Lov og værneting

  Dansk lov er gældende for både handelsbetingelser og samarbejdsaftaler.

 • Elsikkerhed_hjerneforbindelse_hvid

  Relevant viden i din indbakke

  Få seneste nyt om regler og sikkerhed med alt det overflødige skåret fra.

 • Relevant viden i din indbakke

  Få seneste nyt om regler og sikkerhed med alt det overflødige skåret fra.

 • Elsikkerhed_Logo_RGB

 • ELsikkerhed er en kursus- og konsulent- virksomhed, der formidler kendskabet til sikkerhed og de nye standarder for elinstallationer på en enkel og interessant måde. Vi skærer alt det overflødige væk, så vi bliver din kontakt til relevant viden.

 • Elsikkerhed_Logo_RGB

  ELsikkerhed er en kursus- og konsulentvirksomhed, der formidler kendskabet til sikkerhed og de nye standarder for elinstallationer på en enkel og interessant måde. Vi skærer alt det overflødige væk, så vi bliver din kontakt til relevant viden.

Scroll to Top