• Nye krav til jordingsledere

kontakt_ikon_web125px

Der er kommet nye krav til jordingsledere

Jordingsledere skal nu have et tværsnit på mindst 6 mm2

Dimensionering af en jordingsleder kan ske på to måder:

 • Opslag i Tabel 54.2 i HD 60364
 • Beregning ud fra pkt. 543.1.2 i HD 60364-5-54

Bruger du tabel 54.2, skal du være opmærksom på, at det er stikledningens faseledertværsnit, som er bestemmende for jordingslederen.

Ifølge Sikkerhedsstyrelsen gælder det at:

 • Faseledertværsnit til og med 16mm2 Cu medfører samme tværsnit som faselederen.
 • Faseledertværsnit større end 16mm2 Cu og til og med 35 mm2 Cu medfører mindst 16mm2 Cu jordingsleder.
 • Faseledertværsnit større end 35mm2 Cu medfører at du kan anvende en jordingsleder med et tværsnit på halvdelen af faseledertværsnittet.

Uanset hvilken metode man anvender, så skal tværsnittet være mindst 6 mm2 for kobber og 50 mm2 for stål. Aluminiumledere må ikke anvendes som jordingsledere.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsens vejledninger for elektriske installationer og anlæg

 • Tilbage

 • Elsikkerhed_Logo_RGB

  ELsikkerhed er en kursus- og konsulentvirksomhed, der formidler kendskabet til sikkerhed og de nye standarder for elinstallationer på en enkel og interessant måde. Vi skærer alt det overflødige væk, så vi bliver din kontakt til relevant viden.

 • Elsikkerhed_Logo_RGB

 • ELsikkerhed er en kursus- og konsulent- virksomhed, der formidler kendskabet til sikkerhed og de nye standarder for elinstallationer på en enkel og interessant måde. Vi skærer alt det overflødige væk, så vi bliver din kontakt til relevant viden.

Scroll to Top