• Særlige krav for badeværelser (60364 Del 7-701)

kontakt_ikon_web125px

Efter 1. juli 2019 skal der altid udføres supplerende beskyttende potentialudligning i de rum, der indeholder bad eller bruser.
Helst tæt ved det sted, hvor de fremmede ledende dele bliver ført ind.
Kravet gælder i nye bygninger.

Fremmed ledende dele skal udlignes
De fremmed ledende dele, der findes i badeværelset, skal forbindes til beskyttelseslederen - enten inde i badeværelset eller udenfor, men tæt ved det sted, hvor de bliver ført ind i badeværelset.

I SB6 var der ikke krav om, at de metalliske konstruktionsdele i en bygning skulle forbindes til hovedudligningsforbindelsen. Men ifølge HD 60364 er metalliske konstruktionsdele fremmed ledende dele og dermed er der krav om forbindelse til hovedudligningen. Det kan f.eks. være et metalrør, som bliver ført fra jorden uden for huset og ind i badeværelset.

Fremmed ledende dele er bl.a. metalliske dele af forsyning til vand og gas, samt varme, ventilation og afløb. Armeringsjern i gulvet kan også opbygge et potentiale pga. omfanget. Her er kravet om udligning ikke ændret.

En udsat del er en ledende del af materiel, som kan berøres.

Eksisterende installationer uden beskyttende potentialudligning
Ved udvidelse eller ændring af eksisterende installationer, hvor der ikke en beskyttende potentialudligning (hovedudligning), skal du udføre lokal supplerende beskyttelse, hvor alle udsatte dele og alle tilgængelige fremmed ledende dele skal forbindes til en beskyttelsesleder.

HUSK: Jordingsledere til beskyttende potentialudligning (hovedudligning) skal nu have et tværsnit på mindst 6 mm og skal overholde alle regler for overgangsmodstand!

Kilde: Sikkerhedsstyrelsens vejledninger for elektriske installationer og anlæg

  • Tilbage

  • Elsikkerhed_Logo_RGB

    ELsikkerhed er en kursus- og konsulentvirksomhed, der formidler kendskabet til sikkerhed og de nye standarder for elinstallationer på en enkel og interessant måde. Vi skærer alt det overflødige væk, så vi bliver din kontakt til relevant viden.

  • Elsikkerhed_Logo_RGB

  • ELsikkerhed er en kursus- og konsulent- virksomhed, der formidler kendskabet til sikkerhed og de nye standarder for elinstallationer på en enkel og interessant måde. Vi skærer alt det overflødige væk, så vi bliver din kontakt til relevant viden.

Scroll to Top