• Persondatapolitik

kontakt_ikon_web125px
 • Generelt
  Persondatapolitikken i dette afsnit beskriver, hvorledes Elsikkerhed.dk ApS, Birk Centerpark 40, 7400 Herning, CVR/nr. 37504289 indsamler og behandler personlige oplysninger.
  ELsikkerhed er dataansvarlig og samarbejder med en række databehandlere, med hvem der er underskrevet databehandler- og fortrolighedsaftaler. Du kan henvende dig til Dataansvarlig Peter Kjær vedrørende spørgsmål omkring behandlingen af dine personlige oplysninger på prk@elsikkerhed.dk eller tlf. 71313434.

  Registrering af oplysninger
  ELsikkerhed behandler og gemmer alle dokumenter i al kontakt med eksisterende og potentielle kunder elektronisk. ELsikkerhed registrerer følgende oplysninger om en kunde eller potentiel kunde efter kontakt:

  • Virksomhedsnavn
  • Virksomhedens CVR-nummer
  • Virksomhedens adresse
  • Postnr. og by
  • Virksomhedens autorisationsnummer, såfremt virksomheden er abonnent på ELsikkerheds KLS
  • Kontaktpersons navn, e-mailadresse og telefonnummer
  • Hvilke ydelser virksomheden er interesseret i

  Oplysningerne gemmes i et lukket CRM-system samt et faktureringssystem, hvortil kun ELsikkerheds medarbejdere og databehandlere har adgang. Oplysningerne er nødvendige for, at ELsikkerhed kan hjælpe virksomheden med de aftalte ydelser. Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f. Der sker efter-følgende ingen dataoverførsel af personoplysninger.
  Ønsker en virksomhed at se, hvilke data ELsikkerhed har registeret om virksomheden eller kontaktpersonen, bedes virksomheden henvende sig skriftligt til ELsikkerhed.

  Nyhedsbrev
  Ved tilmelding til ELsikkerheds nyhedsbrev giver man samtidig samtykke til at modtage ELsikkerheds nyhedsbrev 6-12 gange årligt. ELsikkerhed gemmer navn og mail i det nyheds-mailsystem, der anvendes. Man kan til enhver tid framelde sig nyhedsbrevet via de enkelte nyhedsbreve eller ved at kontakte ELsikkerhed på mail@elsikkerhed.dk
  Der oplyses om Persondatapolitik ved tilmelding af nyhedsbrev både på hjemmeside og i forbindelse med konkurrencer samt tilmelding til arrangementer. Persondatapolitikken betragtes som accepteret efter tilmelding til nyhedsbrevet.

  Udfyldelse af formularer på hjemmesiden
  Ved udfyldelse af formularer på www.elsikkerhed.dk er man bekendt med at de opgivne oplysninger registreres i vores system og videresendes via e-mail til en ELsikkerhed medarbejder. Oplysningerne indsamles og videregives sådan at ELsikkerhed kan behandle henvendelsen.

  Tilmelding til virksomhedsspecifikke kurser
  Ved tilmelding til kurser for en specifik virksomhed registrerer ELsikkerhed følgende oplysninger.

  • Firma
  • Adresse
  • Postnr. og by
  • Telefon
  • E-mail
  • CVR-nr.
  • Faktura e-mail
  • Navn på deltager
  • Stilling/Titel på deltager

  Oplysningerne bruges til deltagerlister, navneskilte, kursusbeviser samt registrering i Pipedrive CRM. Tilmeldingslister gemmes desuden i et sikkert Onedrive, hvortil kun ELsikkerheds medarbejdere og databehandlere har adgang.

  Tilmelding til åbne kurser og informationsmøder via Nemtilmeld.dk
  Ved tilmelding til arrangementer gennem Nemtilmeld registrerer ELsikkerhed følgende oplysninger.

  • Firma
  • Adresse
  • Postnr. og by
  • Telefon
  • E-mail
  • CVR-nr.
  • Faktura e-mail
  • Navn på deltager
  • Betalingsoplysninger

  Ved tilmelding og betaling bliver de indtastede oplysninger overført og gemt i NemTilmeld.dk's system, hvor ELsikkerhed har adgang til oplysningerne. Oplysningerne bruges til kontakt, deltagerlister, navneskilte, kursusbeviser samt registrering i Pipedrive CRM.
  Disse og øvrige vilkår og betingelser fremgår af tilmeldingsbetingelserne på det enkelte arrangement og kan ses af deltagere ved tilmelding.

  Brug af billeder
  I forbindelse med kurser og arrangementer som informationsmøder afholdt af ELsikkerhed tages der billeder. Disse billeder bruges på:

  • www.elsikkerhed.dk
  • Sociale medier tilknyttet ELsikkerhed
  • Powerpoint-præsentationer til undervisningsbrug
  • Tryksager produceret af ELsikkerhed

  Ønsker en deltager ikke at figurere på disse billeder, kan deltageren henvende sig til en ELsikkerhed medarbejder inden starten på det pågældende arrangement.
  Ønskes et billede efterfølgende fjernet, bedes man kontakte ELsikkerhed på mail@elsikkerhed.dk.
  Alle deltagere bliver informeret om ovenstående i de tilmeldingsbetingelser, der fremgår af bekræftelsen forud for arrangementet eller på første slide i en power-point i begyndelsen af arrangementet.

  Pipedrive
  Elsikkerhed.dk anvender et CRM-system, hvor oplysninger fra kontakten med eksisterende og potentielle kunder registreres. Ud over generelle virksomhedsdata registreres også informationer fra dialogen med de enkelte virksomheder (kontaktpersoner) og ELsikkerhed. Formålet med registreringen er at sikre en historik i ELsikkerheds service over for kunden. Den enkelte virksomhed kan efter anmodning få indblik i registreringerne.

  Modtagere af personoplysninger
  Personoplysninger sælges aldrig til tredjepart, og ELsikkerhed indsamler aldrig personoplysninger, uden at virksomheden selv har afgivet disse oplysninger, f.eks. ved tilmeldelse til et arrangement, tilmeldelse til nyhedsbrev eller deltagelse i en konkurrence mv. Her indsamles oplysninger om navn, virksomhedsnavn, adresse, postnummer og e-mail. I forbindelse med tilmelding til et arrangement er obligatoriske oplysninger markeret tydeligt på formularen. Afgivelse af øvrige oplysninger i forbindelse med tilmelding samt samtykke til modtagelse af nyhedsbrev og fremtidige invitationer til arrangementer er frivilligt.
  ELsikkerhed videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand medmindre det udtrykkeligt er anført i tilmeldingsbetingelserne ved f.eks. et arrangement eller du specifikt ved særskilt afkrydsning har givet dit samtykke til f.eks. at dine oplysninger bruges til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan altid tilbagetrække det samtykke du har givet. Hvordan samtykket trækkes tilbage vil specifikt være opgivet ved din afgivelse af samtykket.
  ELsikkerhed samarbejder med databehandlere, som udelukkende behandler de modtagne data, men aldrig uden forestående underskrift af databehandler og fortrolighedsaftale.

  Sletning af personlige oplysninger
  Betalings- og faktureringsoplysninger opbevares i et lukket faktureringssystem i henhold til gældende lovgivning i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Alle øvrige personoplysninger slettes efter 5 år, hvis der ikke har været udveksling af services mellem ELsikkerhed og virksomheden i mellem tiden.
  I visse tilfælde har en person ret til at få alle eller visse af personoplysninger hos ELsikkerhed slettet. I det omfang en fortsat behandling af oplysningerne er nødvendig, f.eks. grundet overholdelse af retlige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er ELsikkerhed ikke forpligtede til at slette disse personoplysninger.

  Beskyttelse af personoplysninger
  Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. ELsikkerhed forbeholder sig derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af et nyhedsbrev.
  Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.
  Oplysningerne opbevares ikke krypteret, men overføres krypteret.

  Indsigelse
  Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
  Ønsker du at gøre indsigelse mod behandlingen, skal du henvende dig til Elsikkerhed.dks Dataansvarlige Peter Kjær på prk@elsikkerhed.dk eller tlf. 71313434. ELsikkerhed vil efter henvendelsen undersøge om betingelserne for din indsigelse er opfyldt og herefter gennemføre de ønskede ændringer eller sletning hurtigst muligt.

 • Elsikkerhed_hjerneforbindelse_hvid

  Relevant viden i din indbakke

  Få seneste nyt om regler og sikkerhed med alt det overflødige skåret fra.

 • Relevant viden i din indbakke

  Få seneste nyt om regler og sikkerhed med alt det overflødige skåret fra.

 • Elsikkerhed_Logo_RGB

 • ELsikkerhed er en kursus- og konsulent- virksomhed, der formidler kendskabet til sikkerhed og de nye standarder for elinstallationer på en enkel og interessant måde. Vi skærer alt det overflødige væk, så vi bliver din kontakt til relevant viden.

 • Elsikkerhed_Logo_RGB

  ELsikkerhed er en kursus- og konsulentvirksomhed, der formidler kendskabet til sikkerhed og de nye standarder for elinstallationer på en enkel og interessant måde. Vi skærer alt det overflødige væk, så vi bliver din kontakt til relevant viden.

Scroll to Top