Persondatapolitik

Generelt

Persondatapolitikken i dette afsnit beskriver, hvorledes Elsikkerhed.dk ApS, Birk Centerpark 40, 7400 Herning, CVRnr. 37504289 indsamler og behandler personlige oplysninger.

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Elsikkerhed.dk ApS.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.elsikkerhed.dk er Elsikkerhed.dk ApS, Birk Centerpark 40, 7400 Herning, CVRnr. 37504289

Du kan henvende dig til Dataansvarlig Peter Kjær vedrørende spørgsmål omkring behandlingen af dine personlige oplysninger på prk@elsikkerhed.dk eller tlf. 71313434.

Registrering af oplysninger

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan bruge cookies til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv, mens du bruger vores webshop.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Elsikkerhed.dk ApS indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

 • Besøger vores hjemmeside
 • Anmoder om tilbud på ydelser
 • Bestiller kurser, KLS eller rådgivning
 • Tilmelder dig et arrangement
 • Gennemfører et køb af vores produkter i vores webshop
 • Tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Anmelder vores hjemmeside
 • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Der oplyses om Persondatapolitik ved tilmelding af nyhedsbrev både på hjemmeside og i forbindelse med konkurrencer samt tilmelding til arrangementer. Persondatapolitikken betragtes som accepteret efter tilmelding til nyhedsbrevet.

Elsikkerhed.dk ApS behandler og gemmer alle dokumenter i al kontakt med eksisterende og potentielle kunder elektronisk. Elsikkerhed.dk ApS registrerer følgende oplysninger om en kunde eller potentiel kunde efter kontakt:

 • Virksomhedsnavn
 • Virksomhedens CVR-nummer
 • Virksomhedens adresse
 • Postnr. og by
 • Virksomhedens autorisationsnummer, såfremt virksomheden er abonnent på ELsikkerheds KLS
 • Kontaktpersons navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • Hvilke ydelser virksomheden er interesseret i/Oplysninger om køb

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn, virksomhedsnavn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os.

Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.

Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse og efterfølgende faktura.

Når du betaler for dit produkt direkte i vores webshop indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. Ved gennemførelse af betalinger, vil nogle af dine data blive videregivet til Quickpay, inklusiv information der er nødvendig for at gennemføre eller understøtte betalingen, såsom det totale købsbeløb og faktureringsinformation.

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.

Ved udfyldelse af formularer på www.elsikkerhed.dk er man bekendt med at de opgivne oplysninger registreres i vores system og videresendes via e-mail til en Elsikkerhed.dk medarbejder. Oplysningerne indsamles og videregives sådan at Elsikkerhed.dk kan behandle henvendelsen.

Sletning af personlige oplysninger

Betalings- og faktureringsoplysninger opbevares i henhold til gældende lovgivning i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

Alle øvrige personoplysninger slettes efter 2 år, hvis der ikke har været udveksling af services eller korrespondance mellem Elsikkerhed.dk og virksomheden i mellem tiden.

I visse tilfælde har en person ret til at få alle eller visse af personoplysninger hos Elsikkerhed.dk slettet. I det omfang en fortsat behandling af oplysningerne er nødvendig, f.eks. grundet overholdelse af retlige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er Elsikkerhed.dk ikke forpligtede til at slette disse personoplysninger.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Hvis du vælger at anmelde vores hjemmeside, vil dit navn og din e-mailadresse blive overført til anmeldelsessiden Trustpilot.

Vi har vores hjemmeside hos Simply.com og betalingssystem gennem Quickpay, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Simply.coms datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Brug af billeder

I forbindelse med messer, kurser og arrangementer som informationsmøder afholdt af Elsikkerhed.dk tages der billeder. Disse billeder bruges på:

 • www.elsikkerhed.dk
 • Sociale medier tilknyttet Elsikkerhed.dk
 • Powerpoint-præsentationer til undervisningsbrug
 • Tryksager produceret af Elsikkerhed.dk

Ønsker en deltager ikke at figurere på disse billeder, kan deltageren henvende sig til en Elsikkerhed.dk medarbejder inden starten på det pågældende arrangement.

Ønskes et billede efterfølgende fjernet, bedes man kontakte Elsikkerhed.dk på mail@elsikkerhed.dk.

Alle deltagere bliver informeret om ovenstående i de tilmeldingsbetingelser, der fremgår af bekræftelsen forud for arrangementet eller ved selve arrangementet.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse mail@elsikkerhed.dk.

Indhold