• Brydetider for MCB

kontakt_ikon_web125px

Skal jeg bruge automatsikringer karakteristik B eller C for at overholde kravene i HD 60364?

Det har i mange år været normalt at anvende tavle-automatsikringer (MCB) med C-karakteristik uden at nogen har sat spørgsmålstegn ved, om brydetiden for MCB'en egentligt er korrekt. 

Ifølge Fællesregulativet 2019 er Ikmin i tilslutningspunktet i vores installationer 5 x sikringsstørrelsen. Vi har spurgt flere netselskaber, der alle svarer, at de kun accepterer den tilsluttede tarifsikring x 5.

I forbindelse med udviklingen af vores Boligdimensioneringsværktøj Gør-det-Kort lavede vi forsøg og beregninger med de forskellige brydetider, kabellængder og typer af MCB.
Her viste vores beregninger, at det kan være svært at overholde Ikmin og derved udkoblingstiden for en MCB C-karakteristik i installationer med kabelskabssikringer på for eksempel 25A og 35A. I hvert fald vil det betyde, at man kun kan have meget korte kabler i installationen.
Anvender du i stedet en MCB B-karakteristik vil du kunne overholde brydetiden. 

Se dette uddrag af Gør-det-Kort, som viser de forskellige mulige kabellængder baseret på valg af stikledning og mærkestrømmen:

Billede 07.06.2021 14.48.41

Med 50A tarifsikring på en boliginstallation, kan det godt lade sig gøre at bruge MCB C-karakteristik. Dog vil det resultere i ret korte kabellængder i installationen:

Billede 07.06.2021 14.49.02

Vil det være et problem at anvende B i stedet for C-karakteristik
- og bliver eltavlen så dyrere? 

Alle brugsgenstande i boliger kan sagtens anvende en sikring med B-karakteristik i stedet for C, og vi kan ovenikøbet tale om en forøget brandbeskyttelse og beskyttelse af materiel i tilfælde af en kortslutning i installationen.

Apparater med høj effekt eller stor startstrøm - som f.eks. en gammel 2300W vinkelsliber - vil måske kunne få en MCB-B til at slå fra, men i disse tilfælde kunne enkelte tilslutningssteder beskyttes af en MCB-C i stedet.

Vi har spurgt en række tavleleverandører om forskellen i prisen på en tavle med MCB-B og én med MCB-C. Ifølge dem alle er prisen næsten det samme. Det drejer sig om 50kr. mere for en traditionel eltavle til en bolig, hvis man vælger B-karakteristik fremfor C.

Tavleleverandørerne kunne også fortælle, at man i både Norge og Tyskland primært bruger B-karakteristik i mindre installationer, som boliger.

Hvilken brydetid skal egentlig overholdes?

Ifølge HD 60364-4-434 skal man overholde en udløsetid på max. 5 sekunder ved en kortslutning i installationen. Her kan du se en kurve, der viser hvornår de forskellige MCB'er udkobler i forhold til kortslutningsstrømmen.

Her kan man se, at for en MCB-B som udsættes for en kortslutningsstrøm på mere end 5x mærkestrømmen, vil udløsetiden være under 20 milisekunder.

Det betyder altså, at ved en 10A-gruppe vil man bare skulle overholde et kortslutningsniveau på 50A i den yderste stikkontakt. Og det er intet problem.

Altså er der en hel række gode grunde
til at begynde
at bruge
MCB B-karakteristik til boliginstallationer.

sikring
  • Tilbage

  • Elsikkerhed_Logo_RGB

    ELsikkerhed er en kursus- og konsulentvirksomhed, der formidler kendskabet til sikkerhed og de nye standarder for elinstallationer på en enkel og interessant måde. Vi skærer alt det overflødige væk, så vi bliver din kontakt til relevant viden.

  • Elsikkerhed_Logo_RGB

  • ELsikkerhed er en kursus- og konsulent- virksomhed, der formidler kendskabet til sikkerhed og de nye standarder for elinstallationer på en enkel og interessant måde. Vi skærer alt det overflødige væk, så vi bliver din kontakt til relevant viden.

Scroll to Top