KLS med fordele

Lad os hjælpe dig med at sikre din kvalitet og sikkerhed med et tilpasset KvalitetsLedelsesSystem

Altid opdateret KLS

Hos ELsikkerhed forstår vi, hvor vigtigt det er for dig at have fokus på opgaverne og kunderne. Lad os hjælpe dig med at sikre din kvalitet og sikkerhed i arbejdet, der udføres samtidig med at alt bliver dokumenteret i henhold til kravene til KLS.

For en fast årlig pris får du et KLS-system tilpasset din virksomhed og en vejledning der gør, at du får et funktionelt og overskueligt system, som giver værdi i DIN virksomhed.

Derudover tilbyder vi et årligt besøg, hvor vi gennemfører den lovpligtige interne evaluering af systemet sammen med dig. Vores konsulenter er alle certificerede interne auditorer.

ELsikkerhed agerer ikke som kontrolinstans, men derimod som DIN rådgiver, som sikrer at du aldrig vil få overraskelser, når kontrolinstansen kigger forbi.

Integration med dine
digitale systemer

Kvalitetssikring skal give mening i din hverdag. Derfor har vi indledt samarbejde med de mest udbredte digitale sagsstyringssystemer, så ELsikkerheds kvalitetsskemaer ligger klar i lige præcis det system, som du ønsker at benytte – eller måske allerede benytter.
 
Vi har samarbejde med:

Certificeret intern auditor

Alle ELsikkerheds KLS-konsulenter er certificeret af Teknologisk Institut som interne auditorer.
Det betyder, at vi ved de årlige besøg kommer grundigt omkring dit KLS og sørger for, at audit og fundne afvigelser dokumenteres korrekt.
 

1. Opsætning og vejledning

Vi sætter KLS-systemet op og tilpasser det din virksomhed. Derefter giver vi dig grundig vejledning i, hvordan systemet holdes ajour og implementeres. Skulle der komme ændringer i kravene til KLS, så opdaterer vi dit system til at passe til de nye krav.

2. KLS i hverdagen

Med fokus på hvordan KLS kan skabe værdi i din virksomhed, får du effektiv struktur til hverdagen, så slutkontrol, tilsyn og fejl og mangler altid bliver registreret og dokumenteret korrekt og på en måde, der passer ind i din hverdag. Du får desuden et simpelt værktøj til kompetencestyring som giver dig overblik over dine medarbejderes kvalifikationer og færdigheder.

3. Evaluering og audit (klar til kontrol)

Vi tilbyder et årligt besøg, hvor vi sammen med dig gennemfører den lovpligtige 'Ledelsens evaluering' af systemet samt en intern audit. Vi sikrer, at dit system er ajourført og giver gode råd til forbedringer. Dermed er du altid klar til tredjepartskontrol.

Ekstra

Giv dit KLS-system endnu mere værdi

Udover Standardabonnementet på KLS-systemet samt de årlige besøg, er det muligt at tilkøbe:

Ofte stillede spørgsmål om KLS

Nej, ELsikkerhed er det, man kan kalde ’andenpartsauditor’. Vi indtager en konsulentrolle, der sikrer at du og dit system er opdateret, så du ikke får ubehagelige overraskelser når tredjepartsauditoren dukker op, eller i værste fald ikke får godkendt dit system fordi det ikke efterleves eller ikke lever op til kravene.

Ifølge KLS-bekendtgørelsen skal systemet evalueres mindst én gang årligt. Det er denne evaluering, som ELsikkerhed kommer og gennemfører sammen med dig, så du er sikker på at have dokumentationen i orden når tredjepartskontrollen kommer hvert andet år.

Typisk vil et besøg fra ELsikkerhed ligge en måneds tid før tredjepartskontrollen, hvor vi evaluerer og gennemgår hele systemet sammen med dig og sørger for det er klar til audit. Hvert andet år, hvor der så ikke ligger en tredjepartskontrol, gennemfører vi igen evalueringen og gennemgår eventuelle opdateringer i systemet samt kommer med forslag til forbedringer.

Alle virksomheder med el-autorisation skal have et KLS. Det er et lovkrav. KLS-systemet skal foreligge og være endelig godkendt af en kontrolinstans/ tredjepartsauditor inden for et år efter at autorisationen er udstedt. Herefter skal det godkendes mindst hvert andet år. Hvis du ikke overholder kravene til KLS trækker kontrolinstansen godkendelsen af virksomhedens KLS tilbage og Sikkerhedsstyrelsen kan kræve, at virksomheden får foretaget en ekstraordinær efterprøvning af KLS som betales af virksomheden selv.

Godkendelsen af systemet kan også trækkes tilbage hvis ikke virksomheden anvender og faktisk efterlever KLS-systemet (jf. KLS-bekendtgørelsen).

Du betaler en éngangspris for opsætning af et nyt KLS tilpasset din virksomhed. Denne pris er inkl. abonnement for det første år.

Derefter betaler du en årlig pris for at benytte vores system. For den pris sørger vi for at du får de nødvendige opdateringer til systemet hvis der sker ændringer i bekendtgørelsen, og du kan altid ringe hvis du har spørgsmål til systemet eller i forbindelse med din eksterne kontrol.

Årlige besøg til ledelsesevaluering, evt. APV rådgivning og tilsyn faktureres efter forbrugt tid + kørsel.

Kontakt os for et godt tilbud.

Ofte kaldes slutkontrollen i daglig tale for ‘KLS’.

Men KLS står for KvalitetsLedelsesSystem, og er grundstenen i en el-autorisation. Slutkontrol er et krav i KLS’et og nok det mest kendte.

Måske derfor er de to betegnelser ofte blevet forvekslet.