Glade og tilfredse kunder
5/5
Glade og tilfredse kunder
4/5

Krav til Verifikation – eftersyn og afprøvning

Med de nye elsikkerhedsregler i Installationsbekendtgørelsen og DS/HD 60364-serien er der også kommet ændringer i kravene til verifikation.

Indholdsfortegnelse

Med de nye elsikkerhedsregler i Installationsbekendtgørelsen og DS/HD 60364-serien er der også kommet ændringer i kravene til verifikation.

Én af de væsentligste generelle forskelle mellem de gamle og de nye regler er, at nu står der få regler i en bekendtgørelse, som alle SKAL følge, og så står resten i en række standarder, som man KAN følge. Det vil sige, at man må afvige fra reglerne i standarden, så længe man udfører installationen ligeså sikkert.

Men man må ikke afvige fra standarden om verifikation! (DS/HD 60364-6)

Verifikation skal udføres af en sagkyndig person, der har kompetence i verifikation.

Husk at afprøvning ofte foretages under spænding og derfor er L-AUS arbejde!

Den første verifikation skal så vidt muligt gennemføres under udførelse af installationen og efter færdiggørelse, før den tages i brug. Der skal udfærdiges en verifikationsrapport, som skal indeholde detaljer om omfanget af installationen, der er verificeret, og resultaterne af eftersyn og afprøvning. Fejl som opdages under verifikation skal udbedres inden installationen kan færdigmeldes og afleveres iht. 60364.

Bemærk: Periodisk verifikation er ikke et krav i Danmark.

Forskellene på verfikation efter SB6 og HD 60364 består både i ændrede og nye krav.
Nedenfor har vi listet alle krav til både eftersyn og afspøvning med sammenligning mellem punkterne i SB6 og de nye i 60364.

Eftersyn

Eftersyn er en undersøgelse af en elektrisk installation for med alle sanser at fastslå om valg og installation af elektrisk materiel er korrekt (60364-6 6.3.2).

Eftersyn skal foretages inden afprøvning – normalt uden spænding.
Her har vi listet samtlige krav til punkter i eftersyn fra SB6 og sammenlignet med kravene i DS/HD 60364. Desuden har vi knyttet en kommentar til hvert punkt, som forklarer hvad der skal efterses i praksis.

Eftersynet skal mindst omfatte kontrol af følgende, hvor det er relevant:

SB afsnit 6
(kap 611)
DS/HD 60364 Del 6
(6.4.2)
Hvad skal efterses? Eksempler!
 

Beskyttelse mod elektrisk stød, herunder måling af afstande.

Ændring:

 

a) beskyttelse mod elektrisk stød – ny term: Grundbeskyttelse – altså er der dækket af. Dog nævnes måling af afstande ikke længere. (60364-4-41)

Kontrollér Grundbeskyttelse og Fejlbeskyttelse (tidl.
Direkte og Indirekte Berøring).
Er alle spændingsførende dele dækket af, så man ikke kan få stød, og er installationen sikret mod fejl (vha. RCD, sikring, nulling eller dobbelt-isolering)?
Her nævnes ikke længere måling af afstande.
 

Brandsikre lukninger og andet brandsikring

 

b) brandbarrierer og andet brandsikring (60364-4-42 og 60364-5-52)

 

Er for eksempel alle brandgennemføringer lukket korrekt?

 

Valg af ledere efter strømværdi og spændingsfald

Ændring:

 

c) valg af ledere efter strømværdi. (60364-4-43 og 60364-5-52)

 

Svarer de anvendte kablers tværsnit til den foransiddende sikring? Her nævnes ikke længere spændingsfald. Der er i stedet indført krav om måling af spændingsfald i afprøvningsdelen.

 

Valg og indstilling af beskyttelses- og overvågningsudstyr

Ændring:

 

d) Valg, indstilling, selektivitet og koordinering af beskyttelse- og overvågningsudstyr (60364-5-53)

 

Selektivitet og koordinering
(back-up) er nu beskrevet som eftersynspunkter. For eksempel mellem kredsbrydere
(maksimalafbrydere) i
fordelertavler og undertavler?

Nyt krav:

 

e) Valg, placering og installation af egnet overspændingsbeskyttelsesudstyr (SPD), hvis det er specificeret (60364-5-534)

 

Er der installeret transientbeskyttelse?
Dette er et krav for langt de fleste installationer både i nybyggeri og ved udvidelser.

 

Egnet materiel til adskillelse og afbrydelse

 

f) valg, placering og installation af udstyr til adskillelse og afbrydelse (60364-5-53)

 

Er alle afbrydere og tavlekomponenter
valgt korrekt i forhold
til for eksempel belastningsstrøm
og brydestrøm?

 

Materiel og beskyttelsesmetoder svarende til ydre forhold

 

g) materiel og beskyttelse mod ydre påvirkninger og mekaniske belastninger (60364-4-42, 60364-5-51 og 60364-5-52)

 

Kan alt materiel modstå de påvirkninger det bliver udsat for på kort og lang sigt?
Bemærk at der nu er flere nye betegnelser for ydre forhold
som for eksempel korrosion og slag.

 

Identifikation af beskyttelses- og nulledere

 

h) identifikation af nul- og beskyttelsesledere (60364-5-51)

Nyt:

 

Er nul og PE-ledere monteret korrekt, og er farve valgt korrekt? Nulleder i kabler med 2-5 ledere skal nu være blå.

 

Kredsskemaer, advarselsskilte mv.

 

i) Er diagrammer, advarselsskilte o.lign. tilgængelige (60364-5-51)

 

Er der den nødvendige dokumentation
for installationen?
Her kan sidste side i slutkontrolskemaet
anvendes.

 

Identifikation af strømkredse, sikringer, afbrydere, klemmer osv.

Ændring:

 

j) Identifikation af strømkredse,
overstrømsbeskyttelsesudstyr,
kontakter, klemmer osv. (60364-5-51)

 

Her er tilføjet identifikation af
SPD.
Kontroller tavleopmærkning.
Husk mærkning af SPD og kortslutnings-beskyttelse.

 

Udførelse af ledernes forbindelse

Ændring:

 

k) tilstrækkelighed af kablers og lederes afslutninger og forbindelser (60364-5-52)

 

Er tilslutningerne spændt ordentligt?

Nyt krav:

 

l) valg og installation af jordingssystemer, beskyttelsesledere og disses tilslutninger (60364-5-54)

 

Er jordingssystemet udført korrekt og er alle jordingsforhold i orden? Er der udført beskyttende potentialudligning og supplerende beskyttende potentialudligning? Er det et TT- eller TN-system?

 

Tilgængelighed for nem betjening og vedligehold

 

m) Tilgængelighed for nem betjening og vedligehold (60364-5-51)

 

Sidder dåser og stikkontakter så de er tilgængelige?

Nyt krav:

 

n) foranstaltninger mod elektromagnetiske forstyrrelser (60364-4-44)

 

Er der udført udligning til for eksempel rackskabe?
Dette punkt er ofte ikke relevant for boliger.

Nyt krav:

 

o) udsatte ledende dele er forbundet til jordingssystemet (60364-4-41)

 

Er der fremført jord til udsatte dele på f.eks. motorer/vaskemaskiner??

Nyt krav:

 

p) valg og installation af ledningssystemer (60364-5-52)

Har du valgt det rigtige kabel og tværsnit i forhold til oplægning, belastning og kortslutning?
+ eventuelle ekstra krav til særlige installationer eller områder (HD 60364 del 7) F.eks. er der særlige krav til badeværelser (Del 701), fællesfaciliteter og arbejdspladser (del 718) og ladere til elbiler. (del 722).

Afprøvning

Afprøvning er kontrol af værdier og vurdering af en elektrisk installations effektivitet gennem målinger (60364-6 6.3.3)

Følgende prøver skal udføres med dokumentation i det omfang installationen kræver det:

SB afsnit 6
(kap 612)
60364 Del 6
(verifikation 6.4.3)
 

Alle beskyttelsesleder og udligningsforbindelsers gennemgående forbindelser

 

a) Alle beskyttelsesleder og udligningsforbindelsers gennemgående forbindelser.

Der måles for eksempel til alle stikkontakters PE klemme.  

Testen skal udføres med et godkendt instrument.

 

Isolationsmodstand (0,5Mohm)

Ændring:

 

b) Isolationsmodstand (1 Mohm) Kravet er fordoblet.

 

Gulve og vægges modstand (var kun krav ved ”beskyttelse ved ikke ledende områder”.)

Ændring:

 

c) og d) isolationsmodstand for at bekræfte beskyttelse ved SELV, PELV og separate strømkredse samt gulve/vægge

Før var det kun krav ved ”beskyttelse ved ikke ledende områder”. Er den beskyttende potential-
udligning udført efter HD 60364, så kan denne test udelades.

 

Polaritetsprøve hvor relevant

 

e) Polaritetsprøve 6.4.3.6 (er ledninger korrekt tilsluttet stikkontakter lign tilbehør) Fase og nul ledere er rigtig monteret

 

Automatisk afbrydelse af forsyningen

Ændring:

 

f) bekræft effektiviteten af automatisk afbrydelse af forsyningen.

I boliger vil dette være test af RCD. De tidligere krav om test af RCD skal suppleres med test ved 0,5 x mærkestrømmen og
5 x mærkestrømmen.
Her kan ”auto”-testen på installationstesteren med fordel bruges.
Testeren skal overholde IEC 61557-6.

Desuden skal test af impedansen for overgangsmodstand til jord dokumenteres også selv om det er TN-system.

Nyt krav:

 

g) bekræft effektiviteten af supplerende beskyttelse

Nyt krav:

 

h) Fasefølge

I flerfasede kredse skal det verificeres, at fasefølgen er bibeholdt i hele installationen.

 

Spændingsprøve (under overvejelse)

Bortfaldet

 

Punktet findes ikke i 60364

 

Funktionsprøver

 

i) funktionsprøver.

Det skal det sikres, at for eksempel alle indstillinger på kredsbrydere er korrekt indstillet for beskyttelse med fejl og overbelastninger.

 

Spændingsfald (under overvejelse)

Ændring:

 

j) Spændingsfaldsmåling med den forventede belastning medregnet. Disse målinger kan udføres i den yderste del at installationen sammenholdt med transformeren afgangsspænding. Godkendte testere er velegnet til dette.

Bliver det langhåret?

Prøv vores kursus i Verifikation – her får du det hele serveret på en praktisk og lettilgængelig måde på kun 3 timer.

Del denne artikel
Søg efter artikel
Vil du vide endnu mere?

Kursus i Verifikation

Optimer antallet af korrekt udførte installationer med dette kursus.

Relaterede artikler

Indkøbskurv

Luk

Tak for din forespørgsel

Du vil modtage et tilbud fra os så snart vi har behandlet din forespørgsel.

Vi sidder klar til at hjælpe 🙂

Skriv til os her og vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

Så snart du sender os din besked accepterer du samtidig vores persondatapolitik
Har du spørgsmål?
Skriv til os her