• Installationsmetoder og samlet fremføring

kontakt_ikon_web125px

Installationsmetoder

Der findes seks metoder til fremføring, som dækker langt det meste og må siges at være de gængse. Det er referenceinstallationsmetode A til X.

Installationsmetoder findes i HD/DS 60364-5-52 Tabel A.52.3. Strømværdier for de forskellige referenceinstallationsmetoder aflæses ved at finde installationsmetoden i tabel B52.1 som dernæst henviser til tabel B.52.2-B.52.13, hvor strømværdier kan aflæses.

Installationsmetode A

 • Kabler ført mellem væg og isolering, direkte eller i rør

Installationsmetode B

 • Kabler ført i rør udenpå vægge
 • Kabler ført i kabelliste eller kabelkanal udenpå vægge
 • Kabler i lukkede bygningshulrum uden isolering, f.eks. under gulv eller over loft

Installationsmetode C

 • Kabler indmuret eller indstøbt
 • Kabler oplagt direkte på væg

 

Installationsmetode D

 • Kabler nedgravede i jord

Læs mere om kabler i jord


Installationsmetode E

 • Kabler i kabelbakke, gitterbakke og lignende
  (ofte ikke så aktuel i boliger)


Fremføring ved særlige forhold X

 • Kabler omgivet af isolering
  (jf. 61200-52:2013 B.52.6)
A1A2

B1/B2B2

   C C

D2

E

  X

 

Udførelse

Kabler kan ikke længere bare 'smides' op. Med de nye krav i HD 60364 SKAL du kunne dokumentere din installation og derfor skal du tænke over udførelsen. 

Vær især opmærksom på disse retningslinjer, så du er sikker på at følge de nye krav for udførelse af installationen og fremføring af kabler:

 • Samlet fremføring kan udføres bundtet eller i lag.
  (Se mere om samlet fremføring nedenfor).
 • Er kabler belastet mindre end 30%, kan man se bort fra dem i samlet fremføring (60364-5-523.5).
 • Kabelføring gennem væg på max 35cm kan udføres uden at tage hensyn til installationsmetode (60364-5-523.8).
 • Kabler fastgjort og skjult i vægge skal fremføres vandret, lodret eller parallelt med rummets kanter (60364-5-522.8).
 • For kabler direkte mellem to lag isolering (installationsmetode X) anvendes strømværdier efter installationsmetode C ganget med 0,5. (61200-52:2013 B.52.6)

Disse ligger også til grund for Elsikkerheds vejledning i dimensioneringsværkstøjet 'Gør-det-kort'

 

Samlet fremføring

Som hovedregel skal kabler føres alene hvis muligt, men det er ikke alle steder, man kan undgå samlet fremføring, f.eks. i kabelkanal ned til eltavle.

Ved samlet fremføring skal der korrigeres for den reducerede varmeafgivelse ud fra tabel B.52.17.

For at kunne anvende tabel B.52.17 i Anneks B skal ledertværsnit ikke spænde over mere end 3 standardtværsnit (60364-5-52-B.52.5).

Så når der bruges 1.5mm2 er det ikke muligt også at have 6mm2 eller større i samme bundt. Standardtværsnit er de gængse størrelser på kabler, altså ikke kun dem, der bruges i installationen: 1.5mm2, 2.5mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2, 16 mm2 og 25 mm2.

Når det maksimale antal kabler, som må føres sammen, skal beregnes, sker det ud fra strømværdien for det givne kabel i en installationsmetode ganget med korrektionsfaktor for samlet fremføring ud fra B.52.17, og eventuelt temperatur ud fra B.52.14:

Izk     Korrigeret strømværdi

Iz       Strømværdi for kablet (60364-5-52 Tabel B.52.2 - B.52.13)

Kt      Korrektionsfaktor for temperatur (60364-5-52 Tabel B.52.14)

Ks      Korrektionsfaktor for samlet fremføring (60364-5-52 Tabel B.52.17)

Beregninger ved hjælp af ovenstående formel giver et maksimalt antal kabler fordelt på tværsnit og installationsmetode som må ligge sammen.

Hvis 3 standardtværsnit ikke kan overholdes, skal kablerne bundtes med en afstand, der svarer til 2x største kabeldiameter. (60364-5-52 Tabel B.52.17 note2)

Illustration af sideløb.

Bemærk! Når forskellige kvadrat kabler blandes og antal i tabeller ikke er ens, er det laveste tal bestemmende.

 • Tilbage

 • Elsikkerhed_Logo_RGB

  ELsikkerhed er en kursus- og konsulentvirksomhed, der formidler kendskabet til sikkerhed og de nye standarder for elinstallationer på en enkel og interessant måde. Vi skærer alt det overflødige væk, så vi bliver din kontakt til relevant viden.

 • Elsikkerhed_Logo_RGB

 • ELsikkerhed er en kursus- og konsulent- virksomhed, der formidler kendskabet til sikkerhed og de nye standarder for elinstallationer på en enkel og interessant måde. Vi skærer alt det overflødige væk, så vi bliver din kontakt til relevant viden.

Scroll to Top