• Ladestandere til boliger

kontakt_ikon_web125px

Installation af lader til elbil i boliger

Installationer til elbil-ladere i boliger skal som andre ladestandere overholde de skærpede krav i standarden HD 60364 afsnit 722, som omhandler ladning af el-køretøjer.

Reglerne gælder nye installationer, så selvom en installation eller stikkontakt sidder der i forvejen, så bliver anvendelsen en anden og dermed bliver kravet til den eksisterende installation det samme som til en ny installation.

Først et par definitioner

Ladeboks/ladestander:
Indeholder kort sagt en kontaktor og et kommunikationsmodul. Ladeboksen kommunikerer med bilen om, hvor mange ampere, der er til rådighed i installationen. Bilen giver besked om at trække den indbyggede kontaktor, så AC-spændingen kan forsyne bilen. Alle ladestandere skal overholde standarden IEC 61851.

Lader:
Er placeret i bilen, og modtager AC-spændingen fra nettet. Laderen ændrer AC til DC og lader på bilens batteri. Laderen i bilen findes i mange størrelser, alt fra 2 kW op til 22kW.

 

I langt de fleste tilfælde bliver en ladeboks tilsluttet direkte den faste installation:

Særskilt strømkreds med egen RCD

I 722 er det især vigtigt at bemærke, at ved installation af ladebokse, skal der etableres en særskilt kreds. Forsyningen til laderen skal afbrydes af en særskilt RCD - med mindre der er indbygget en godkendt RCD i laderen. (722.314.101)

Den indbyggede og RCD skal opfylde én af følgende standarder: EN 61008-1, EN 61009-1, EN 60947-2 eller EN 62423 for at være godkendt. Gør den det, behøver der ikke være en særskilt RCD foran installationen til ladeboksen. (722.722.531.3.101)

Transientbeskyttelse

Der er ikke særlige krav til overspændingsbeskyttelse for private elbil-ladere - så længe de ikke er offentligt tilgængelige.
De almindelige krav om transientbeskyttelse for nye installationer skal derfor følges (60364-4-443):

Ifølge HD 60364 kan man undtagelsesvist undvære transientbeskyttelse i enfamiliehuse, hvis værdien af den installation som beskyttes, er lavere end 5x transientbeskyttelsesudstyrets pris inkl. montering (60364-4-443.4). Dette gælder også apparater tilsluttet installationen.
For en installation til en elbil-lader er kabler, ladeboks og bil altså omfattet.

Da der jo er tale om (ofte ret dyre) biler, kan man altså ikke komme udenom kravet til transientbeskyttelse ved at bruge denne undtagelse. Transientbeskyttelsen installeres foran den installation, der forsyner ladestanderen.
Det er dog stadig muligt at bevise vha. en risikovurdering, at der ikke er behov for transientbeskyttelse i den pågældende installation.

Der er noget der tyder på, at rigtig mange ikke får installeret overspændingsbeskyttelsen foran installationen til en elbil-lader i hjemmet. Spørgsmålet er så:

Har installatørerne lavet en grundig risikovurdering
- eller mangler der simpelthen viden på området??

Læs mere om transientbeskyttelse

Load sharing - også nyttigt i boliger

I langt de fleste villaer i Danmark sidder der en 25A forsikring i kabelskabet ude ved vejen. Vær opmærksom på, om kunden er nødt til at skifte denne til 35A eller endda 50A. Det kommer an på installationen som helhed.

Har boligen i forvejen varmepumpe og andre ting med stort strømforbrug, så vil det typisk ikke være nok med 25A, når installationen også skal levere strøm til en eller to elbiler.

Kunden skal være opmærksom på at en større forsikring betyder en merudgift til netselskabet.

Load sharing (også kaldet belastningsstyring/effektudligning) kan måske afhjælpe noget af udfordringen og forhindre at sikringer springer.

Se en video der forklarer princippet i load sharing.

 

Systemet sørger for ikke at overbelaste installationen ved at prioritere ladning i de tidsrum, hvor der bruges mindre strøm på andre ting i boligen, f.eks. om natten.

 

Se reglerne anvendt i praksis

Vi ser på reglerne i praksis og har besøgt et helt almindeligt parcelhus, som for nylig har fået installeret ladeboks. Se denne korte video.

Generelle krav for installation af ladebokse

Regel nr. 1 når du installerer en ladeboks i en bolig: Følg altid fabrikantens anvisninger.
Derudover er der en hel række generelle krav, som du skal huske at overholde:

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Dimensionering til ladestander

De almindelige bestemmelser for dimensionering af kabler gælder natuligvis også ved installation af ladestandere. Kravene findes i HD 60364 Del 5-52. Som hovedregel kan du gå ud fra denne vejledende tabel, som er baseret på beregninger for minimumstværsnit lavet af Elsikkerhed:

Det kan være en god idé at fremtidssikre installationen og dimensionere efter en 22kW effekt og trække et 6 mm2 kabel – også selv om det ikke er krævet til den bil, som du installerer ladeboksen til i første omgang.
I Elsikkerhed vil vi klart anbefale denne løsning for langt de fleste installationer i boliger.

Samtidighedsfaktoren skal altid beregnes til 1, med mindre der er belastningsstyring (load sharing) i ladeboksen eller foran installationen. Så kan faktoren reduceres og dermed kan man benytte mindre tværsnit (722.311).

Installationsmetoder

Skal ladeboksen sidde udendørs, skal regler for IP-klasser følges. Materiellet skal beskyttes mod vandsprøjt (AD4) og mod indtrængen af små genstande (AE3). Det svarer til en kapslingsklasse på mindst IP44 (722.512.2.101-102).

Skal kablet graves ned, er der jo også særlige krav til kabler i jord. Dem kan du se på siden om kabler i jord.

Vælger du at trække et 6mm2 kabel til gruppen der forsyner ladeboksen, skal du være særligt opmærksom på kravet om samlet fremføring af max 3 standardtværsnit.

Husk at hvis kablet trækkes direkte i isolering, så SKAL det ligge alene. Du finder strømværdien ved at anvende installationsmetode C og gange med 0,5 (jf. 61200-52:2013 B.52.6).

 

Husk at hvis kablet trækkes direkte i isolering, så SKAL det ligge alene. Du finder strømværdien ved at anvende installationsmetode C og gange med 0,5 (jf. 61200-52:2013 B.52.6).

 

AnchorLadestik og ladertyper

De fleste elbiler sælges med en såkaldt ’mormorlader,’ som typisk kun tillader ladning med 6A. Den bør som udgangspunkt ikke anvendes eller benyttes på gamle installationer, der ikke har været anvendt med høj belastning i mange år. Denne lader er som udgangspunkt kun til nødladning. Disse anvendes dog ofte i almindelige stikkontakter alligevel, hvilket giver en stor risiko for ødelagte stikkontakter og i sidste konsekvens brand i bygninger - ofte om natten, hvor det kan opdages for sent (Sik.dk).

Elbiler er udført med forskellige stik til ladning, men Type 2 er mest udbredt og udnævnt som standard, så det sidder i dag på de fleste elbiler (DSF/prEN IEC 62196-2:2020). Et CCS Combo (Type 2 combo) kan lade med både AC og DC.
Vær især opmærksom, hvis kunden har købt en brugt elbil. De mest gængse ladestik kan ses her:

 

Læs også om Ladestandere på parkeringspladser

  • Tilbage

  • Elsikkerhed_Logo_RGB

    ELsikkerhed er en kursus- og konsulentvirksomhed, der formidler kendskabet til sikkerhed og de nye standarder for elinstallationer på en enkel og interessant måde. Vi skærer alt det overflødige væk, så vi bliver din kontakt til relevant viden.

  • Elsikkerhed_Logo_RGB

  • ELsikkerhed er en kursus- og konsulent- virksomhed, der formidler kendskabet til sikkerhed og de nye standarder for elinstallationer på en enkel og interessant måde. Vi skærer alt det overflødige væk, så vi bliver din kontakt til relevant viden.

Scroll to Top