• 75%-reglen er fortid!

kontakt_ikon_web125px

Sikkerhedsstyrelsen har besluttet at afskaffe den danske særregel, kendt som 75%-reglen.

Beslutningen blev i første omgang forsinket af folketingsvalget i 2019, men i sommeren 2019 blev afskaffelsen godkendt med effekt fra nytåret.

Efter d. 1. januar 2020 var det altså ikke længere tilladt at benytte 75%-reglen, når man skal dimensionere en installation.

Nu skal alle nye installationer dimensioneres efter de metoder, der er i HD 60364. Der findes dog en overgangsordning i forhold til meget simple udvidelser af eksisterende installationer.

Læs om overgangsreglen her.

Et udvalg bestående af alle el-branchens parter fik på et møde i marts fremlagt en ny rapport, hvor alle resultater peger på at 75%-reglen skal afskaffes. Et enigt udvalg støttede afskaffelsen, og det var dermed kun formaliteter der skulle til, før Sikkerhedsstyrelsen traf den endelige afgørelse.

Rapporten, som er lavet af Rambøll undersøger 75%-reglen og sammenligner påvirkningen af installationer som er dimensioneret efter 75%-reglen og efter HD 60364. Disse resultater sammenholdes også med de økonomiske omkostninger ved de forskellige måder at dimensionere på.
Elsikkerhed har læst hele rapporten - som er lang - og tager højde for rigtig mange scenarier, og vi må konkludere at det på alle punkter rigtignok peger på, at af hensyn til sikkerheden var en afskaffelse af 75%-reglen var den rigtige løsning.

Læs hele rapporten her

Rapporten bygger også på tidligere forsøg som har vist temperaturer på over 100 grader mellem kabler i en kabelbakke, hvor 75%-reglen er anvendt sammen med de øvrige regler for anvendelse af kabler fra HD 60364. De forsøg kan du læse mere om her.

Hvad så nu?

Uden en tommelfingerregel, er rapportens eneste løsning at dimensionere og dokumentere kablerne efter HD 60364 hver eneste gang. Især i boliger vil det gøre en stor forskel for installatørerne.

Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet en erstatning for den gamle regel, som kan bruges i enkelte tilfælde. Den kan du læse om her.

Er der hjælp at hente?

Et nyt projekt, som Elsikkerhed er én af drivkræfterne bag, vil være med til at hjælpe installatørerne. Et dimensioneringsværktøj, som gør det nemt og hurtigt at slå op hvilken type kabel der skal anvendes når bare man kender forholdene – helt uden tidskrævende beregninger. I første omgang bliver værktøjet tilgængeligt for boliginstallationer.

Læs mere om 'Gør det Kort' - et simpelt værktøj til boligdimensionering

  • Tilbage

  • Elsikkerhed_Logo_RGB

    ELsikkerhed er en kursus- og konsulentvirksomhed, der formidler kendskabet til sikkerhed og de nye standarder for elinstallationer på en enkel og interessant måde. Vi skærer alt det overflødige væk, så vi bliver din kontakt til relevant viden.

  • Elsikkerhed_Logo_RGB

  • ELsikkerhed er en kursus- og konsulent- virksomhed, der formidler kendskabet til sikkerhed og de nye standarder for elinstallationer på en enkel og interessant måde. Vi skærer alt det overflødige væk, så vi bliver din kontakt til relevant viden.

Scroll to Top