Fælles adgangsveje – Offentlige områder og arbejdspladser

Hele kap. 804 er ændret og hedder nu 718 ”Offentlige områder og arbejdspladser”. Klassificering af bygningens ydre påvirkninger er afgørende for valg af materiel og udførelse. Det har tidligere været et krav, at lyset på fælles adgangsveje og feks. butikker altid skulle opdeles på to grupper.

75%-reglen er fortid!

Sikkerhedsstyrelsen har besluttet at afskaffe den danske særregel, kendt som 75%-reglen. Beslutningen blev i første omgang forsinket af folketingsvalget i 2019, men i sommeren 2019 blev afskaffelsen godkendt med effekt fra nytåret.

Udligning – nye betegnelser

Der er kommet nye betegnelser og krav for udligning. I den nye standard HD 60364 har termerne som vi bruger om udligningsforbindelser fået nye navne og der er kommet en række nye krav.

4. udgave af DS/HD 60364

4. udgave af standard-samlingen HD 60364 udkom midt i august 2019. Elsikkerhed har selvfølgelig nærlæst den, og der er som altid ændringer i forhold til den tidligere udgave. Nogle ændringer består af forbedrede oversættelser, men der er også nye krav at være opmærksom på.