• Beskyttelse mod overspænding

kontakt_ikon_web125px

Transientbeskyttelse (SPD) er beskyttelse af elektriske installationer mod transiente overspændinger som følge af koblings-overspændinger og lynnedslag, der påvirker forsyningsnettet.

Skal alle installationer beskyttes?

Det korte svar er: JA!

Dog prioriteres f.eks. hospitaler, museer, it-centre, industrier, landbrug, skoler og andre store bygninger.
Dvs. steder hvor konsekvensen af overspændingen kan påvirke

 • menneske- eller dyreliv
 • offentlige serviceydelser
 • industrielle aktiviteter
 • et stort antal mennesker.
  (60364-4-443.4)

Hvis installationen ikke falder indenfor de ovennævnte (Se den komplette liste i HD 60364-4-443.4), kan der foretages en risikovurdering for at finde ud af om installationen skal beskyttes. Dette gælder også for boliger.

Hvis der ikke laves risikovurdering, så skal installationen beskyttes.

 

Risikovurdering

Risikovurderingen CRL (Calculated Risk Level) er en beregning på sandsynligheden for transienter i netop denne installations placering. Hvis beregningen resulterer i CRL>1000, så er det ifølge 60364 ikke nødvendigt at installere SPD (60364-4-443.5).

CRL beregnes ud fra følgende formel:

Lynnedslag i Danmark Kilde: DEFU

Er der ingen undtagelser?

Jo, hvis en bolig (gælder kun enfamiliehuse) er meget lille eller den elektriske installation har ringe værdi, så kan transientbeskyttelsen undværes - også uden at lave risikovurdering.

Hvis værdien af den installation som beskyttes, er lavere end 5x transientbeskyttelsesudstyrets pris inkl. montering (60364-4-443.4). Dette gælder også apparater tilsluttet installationen.

Eksempel: Hvis en SPD (transientbeskyttelse) koster 1500 kr., skal boligens samlede elinstallationer inklusive det tilsluttede elektronik have en værdi på mindre end 7500 kr. før man kan undvære transientbeskyttelsen.
Altså vil langt de fleste boliger vil ikke falde ind under undtagelsen.

For en installation til en elbil-lader er kabler, ladeboks og bil altså omfattet.
Da der jo er tale om (ofte ret dyre) biler, kan man altså ikke komme udenom kravet til transientbeskyttelse ved at bruge denne undtagelse. Transientbeskyttelsen installeres foran den installation, der forsyner ladestanderen.

Der er dog stadig mulighed for at bevise vha. en risikovurdering, at der ikke er behov for transientbeskyttelse i den pågældende installation - hvis det altså er en bolig.

Når der er tale om ladestandere ved større parkeringspladser - altså i det offentlige rum, så er der ALTID krav om transientbeskyttelse (722.443.4).
Det kan ikke undværes ved hjælp af risikovurdering eller andet.
Transientbeskyttelsen installeres foran den installation, der forsyner ladestanderen.

Læs mere om krav til installation af ladestandere

.. og hvad betyder det så?

Efter Elsikkerheds overbevisning så kommer vi inden for kort sigt til at se krav om transientbeskyttelse i alle boliger fra forsikringsselskaberne, ligesom det er tilfældet med landbruget i dag.
I praksis vil det altså sige, at man vil skulle installere transientbeskyttelse på langt de fleste nye installationer.

 • Tilbage

 • Elsikkerhed_Logo_RGB

  ELsikkerhed er en kursus- og konsulentvirksomhed, der formidler kendskabet til sikkerhed og de nye standarder for elinstallationer på en enkel og interessant måde. Vi skærer alt det overflødige væk, så vi bliver din kontakt til relevant viden.

 • Elsikkerhed_Logo_RGB

 • ELsikkerhed er en kursus- og konsulent- virksomhed, der formidler kendskabet til sikkerhed og de nye standarder for elinstallationer på en enkel og interessant måde. Vi skærer alt det overflødige væk, så vi bliver din kontakt til relevant viden.

Scroll to Top