Glade og tilfredse kunder
5/5
Glade og tilfredse kunder
4/5

8. udgave af HD 60364

Dansk Standard fortsætter som de foregående år med at udgive en ny version af standarderne for elektriske installationer HD 60364 midt på året, og vi er nu på 8. udgave, som udkom 1. juli 2023.

Indholdsfortegnelse

Denne gang er der ændringer i eller tilføjelser til 4 af de i alt ca. 40 standarder, som 60364-serien omfatter.

Der er rettelser i følgende standarder:

 • Del 4-42: Beskyttelse af sikkerhedsgrunde – Beskyttelse mod termiske påvirkninger
 • Del 5-52: Valg og installation af elektrisk materiel – Ledningssystemer
 • Del 5-53: Valg og installation af elektrisk materiel – Koblingsudstyr
 • Del 5-54: Valg og installation af elektrisk materiel – Jordingsanlæg og beskyttelsesledere

 

Del 4-42: Beskyttelse af sikkerhedsgrunde – Beskyttelse mod termiske påvirkninger

I Del 4-42 om termiske påvirkninger har der, trods udmelding om ændringer, ikke været nogle ændringer at spore. Der var til gengæld en del forbedringer i formuleringer og begreber i 7. udgave, som udkom i 2022. Dem kan du se her.

I Del 5-52  henvises der til nu byggevareforordningen og del 4-42, når der tales om brandsikre kabler.

Netop brandsikre kabler er et område, hvor vi ved, der bliver arbejdet meget med tolkninger af kravene. Der er derfor chance for, at vi kommer til at se flere ændringer i disse kapitler i de kommende udgaver af standarden.

 

Del 5-52: Valg og installation af elektrisk materiel – Ledningssystemer

I Del 5-52 om ledningssystemer består ændringerne af noter, som er tilføjet og småændringer i henvisninger og ordlyd.

Desuden er der tilføjet henvisning til EUs byggevareforordning mht. brandsikre kabler, som nævnt ovenfor.

 

Del 5-53: Valg og installation af elektrisk materiel – Koblingsudstyr

Henviser du ofte til standarden?Anchor

Så er det en rigtig god idé at anskaffe sig den nye 8. udgave.

Her er del 5-53 nemlig blevet udvidet og blevet til nyt kapitel som indeholder de tidligere kapitler:

 •  5-53 Valg og installation af elektrisk materiel – Koblingsudstyr
 • 5-534 Valg og installation af elektrisk materiel – Udstyr til beskyttelse af mod transiente spændinger
 • 5-537 Valg og installation af elektrisk materiel – Adskillelse og kobling

Disse tre hører nu under det samlede kaptel 5-53: Valg og installation af elektrisk materiel – Koblingsudstyr.

Denne sammenskrivning betyder forskydning af punkter, ny nummerering af figurer, tabeller, annekser mv.

Her får du et kort overblik:

 • En række figurer som viser installation af SPD blevet erstattet (figur C1-C11, som før hed A1-A11). Figurerne illustrerer det samme som før, men billederne er højere kvalitet og står derfor tydeligere og mere læsbar
 • Samlet længere afsnit med definitioner og termer (530.3)
 • Annekser fra de tre kapitler er lagt under det nye 5-53 og har derfor fået ny reference:

 

8. udgave Del 5-53 7. udgave (og tidl.) Titel
Anneks A Del 534 – Anneks C Sammenhæng mellem SPD-typer og prøvningsklasser…
Anneks B Del 5-53 – Anneks A Mulige fejlstrømme i systemer med halvledere
Anneks C Del 534 – Anneks A SPD-installation – Eksempler på installationsdiagrammer…
Anneks D Del 534 – Anneks B Installation forsynet via luftledninger
Anneks E Del 537 – Anneks A Udstyr til adskillelse og kobling
Anneks F Del 537 – Anneks B Brandmandskontakter

Vær opmærksom på, at forskydning af punkter, sammenskrivning af kapitler mv. kan give misforståelser ved henvisninger.
Husk derfor altid at indikere hvilken udgave af standarden der henvises til i f.eks. dokumentations- og beregningsmateriale.

Øvrige rettelser i Del 5-53:

Flere andre rettelser gør sig gældende i det nye samlede kapitel 5-53.

Der er flere småtilføjelser og rettelser i oversættelser. Det betyder blandt andet at nogle afsnit har fået en anden ordlyd som følge af, at kapitlet er blevet genoversat fra engelsk.

Et gennemgående eksempel er536 Koordination af udstyr’, som er blevet til ‘536 Koordinering af udstyr’– selv om branchen altid har brugt ordet koordination. Her kan man håber, at termen bliver rettet tilbage i en senere udgave.

Øvrige ændringer i 536:

En række parametre for korrekt koordination af elektriske udstyrsenheder har fået ny betegnelse, som svarer bedre til de betegnelser som benyttes i praksis:

 • Maksimal gennemløsstrøm –> peakgennemløbsstrøm
 • før lysbue-l2t og før lysbue-tid –> specifik smelteenergi og smeltetid
 • udløse-l2t og udløsetid –> specifik udløseenergi og udløsetid
  (HD60364-5-53.536.3.2)

Flere steder i 536 fra 7. udgave af 603634 benyttedes stadig termen maksimalafbryder/automatsikring. Det er nu rettet til ’kredsbryder’.

Flere steder er en tidligere NOTE nu blevet til tekst. (f.eks s. 373, 536.4.3.1 – 2022: 536.4.2.1) om end det nu virker som lidt malplaceret tekst.

537:

Del 537 har fået ny titel. Før hed afsnittet ‘Udstyr til adskillelse og afbrydelse’. Den nye titel er 537 Udstyr til adskillelse og kobling.
Flere steder i afsnittet er ‘afbryder’ derfor erstattet med ‘koblingsenhed.’

 

Del 5-54: Valg og installation af elektrisk materiel – Jordingsanlæg og beskyttelsesledere


Del 5-54 er blevet væsentligt udvidet med et helt nyt afsnit om Funktionsjording og funktionsmæssig potentialudligning til IKT (pkt. 545).

IKT = Informations- og KommunikationsTeknologiudstyr og -systemer

Med det nye afsnit betyder det en udvidelse af anvendelsesområdet for kapitlet, samt en hel række nye termer og definitioner (541.1 og 541.3).

Desuden er der kommet en rettelse til 5-54 Anneks B – Hvad der før hed et ‘badeværelse’ i tabel og illustrationer i annekset, kaldes det nu ’Område hvor der kræves supplerende potentialudligning.’

 

545: Har du husket at indkøbe PINK kabel?

Funktionsjording, som det nye afsnit 545 afsnittet omhandler, er ikke en foranstaltning, som yder personbeskyttelse, men en beskyttelse for at lave god jordforbindelse til apperater som indgår i IKT-systemer.

Disse krav til funktionsjord er nye i 60364-sammenhæng.

Det vigtigste nye er:

 • Funktionsjordingslederen skal være pink eller markeres FE. Du må altså have i fat din grossist og høre, om de forhandler PINK-farvet kabel.
 • Funktionsjorden skal (kun) forbindes én gang til hovedjordklemmen, hvis der er flere ledere.

IKT-systemer omfatter (541.1):

Skal jeg købe 8. udgave af HD603634?

Hvis du arbejder med IKT systemer eller bruger standarden meget til at henvise til, så vil vi klart anbefale af købe den nyeste version.

Ellers er en standard er gældende i 3 år fra udgivelsesdatoen, så har du udgaven fra 2021 eller 2022 liggende, så er du dækket ind lidt endnu og behøver altså ikke nødvendigvis at anskaffe dig den nye 8. udgave.

Skulle du selv have lyst til at se nærmere på den nye 8. udgave af HD60364, kan den købes her: DS-håndbog 183-20223

Vil du vide endnu mere, så anbefaler vi et Opfølgningskursus i HD 60364.

Del denne artikel
Søg efter artikel
Vil du vide endnu mere?
Populært

HD 60364 – Opfølgningskursus

Byg videre på jeres viden fra Grundkursus i HD 60364 med dette opfølgningskursus.

HD 60364 – Heldagskursus

Få en grundig opdatering med en hel dag om HD60364 og Installationsbekendtgørelsen.

Relaterede artikler

Indkøbskurv

Luk

Tak for din forespørgsel

Du vil modtage et tilbud fra os så snart vi har behandlet din forespørgsel.

Vi sidder klar til at hjælpe 🙂

Skriv til os her og vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

Så snart du sender os din besked accepterer du samtidig vores persondatapolitik
Har du spørgsmål?
Skriv til os her