• Verifikation

kontakt_ikon_web125px

Nye krav til verifikation

Med de nye elsikkerhedsregler i Installationsbekendtgørelsen og DS/HD 60364-serien er der også kommet ændringer i kravene til verifikation.

Én af de væsentligste generelle forskelle mellem de gamle og de nye regler er, at nu står der få regler i en bekendtgørelse, som alle SKAL følge, og så står resten i en række standarden, som man KAN følge. Det vil sige, at man må afvige fra reglerne i standarden, så længe man udfører installationen ligeså sikkert.

Men man må ikke afvige fra standarden om verifikation! (DS/HD 60364-6)

Verifikation skal udføres af en sagkyndig person, der har kompetence i verifikation.

Husk at afprøvning ofte foretages under spænding og derfor er L-AUS arbejde!

Den første verifikation skal så vidt muligt gennemføres under udførelse af installationen og efter færdiggørelse, før den tages i brug. Der skal udfærdiges en verifikationsrapport, som skal indeholde detaljer om omfanget af installationen, der er verificeret, og resultaterne af eftersyn og afprøvning. Fejl som opdages under verifikation skal udbedres inden installationen kan færdigmeldes og afleveres iht. 60364.

Bemærk: Periodisk verifikation er ikke et krav i Danmark.

Forskellene på verfikation efter SB6 og HD 60364 består både i ændrede og nye krav.
Nedenfor har vi listet alle krav til både eftersyn og afspøvning med sammenligning mellem punkterne i SB6 og de nye i 60364.

Eftersyn

Eftersyn er en undersøgelse af en elektrisk installation for med alle sanser at fastslå om valg og installation af elektrisk materiel er korrekt (60364-6 6.3.2).

Eftersyn skal foretages inden afprøvning – normalt uden spænding.
Her har vi listet samtlige krav til punkter i eftersyn fra SB6 og sammenlignet med kravene i DS/HD 60364. Desuden har vi knyttet en kommentar til hvert punkt, som forklarer hvad der skal efterses i praksis.

Eftersynet skal mindst omfatte kontrol af følgende, hvor det er relevant:

SB afsnit 6
(kap 611)

DS/HD 60364 Del 6
(6.4.2)

Hvad skal efterses? Eksempler!

 

Beskyttelse mod elektrisk stød, herunder måling af afstande.

Ingen ændring:

a) beskyttelse mod elektrisk stød – ny term: Grundbeskyttelse - altså er der dækket af. Dog nævnes måling af afstande ikke længere. (60364-4-41)

 

Er alle spændingsførende dele grundbeskyttet? (kan man få stød ved berøring?)

 

Brandsikre lukninger og andet brandsikring

Ingen ændring:

b) brandbarrierer og andet brandsikring (60364-4-42 og 60364-5-52)

 

Er for eksempel alle brandgennemføringer lukket korrekt?

 

Valg af ledere efter strømværdi og spændingsfald

Ingen ændring:

c) Her nævnes ikke længere spændingsfald, men kun strømværdi (60364-4-43 og 60364-5-52)

 

Der er i stedet indført krav om måling af spændingsfald ved afprøvningsdelen?

 

Valg og indstilling af beskyttelses- og overvågningsudstyr

Præcisering:

d) Valg, indstilling, selektivitet og koordinering af beskyttelse- og overvågningsudstyr (60364-5-53)

 

Selektivitet er nu beskrevet som et eftersynspunkt. For eksempel mellem kredsbrydere (maksimalafbrydere) i fordelertavler og undertavler.

Nyt krav:

e) Valg, placering og installation af egnet overspændingsbeskyttelsesudstyr (SPD), hvis det er specificeret (60364-5-534)

 

Er der installeret transientbeskyttelse? Kræves kun hvis der ikke er lavet en risikovurdering.

 

Egnet materiel til adskillelse og afbrydelse

Ingen ændring:

f) valg, placering og installation af udstyr til adskillelse og afbrydelse (60364-5-53)

 

Er alle afbrydere og stikkontakter for afbrydelse korrekt valgt i forhold til for eksempel belastningsstrøm og brydestrøm?

 

Materiel og beskyttelsesmetoder svarende til ydre forhold

Ingen ændring:

g) materiel og beskyttelse mod ydre påvirkninger og mekaniske belastninger (60364-4-42, 60364-5-51 og 60364-5-52)

 

Kan alt materiel modstå de påvirkninger det bliver udsat for på kort og lang sigt? Bemærk at der nu er flere nye betegnelser for ydre forhold som for eksempel korrosion og slag.

 

Identifikation af beskyttelses- og nulledere

Nyt krav:

h) identifikation af nul- og beskyttelsesledere (60364-5-51)

 

Er nul og PE-ledere monteret korrekt og valg af farve? Nulleder i kabler med 2-5 ledere skal nu være blå.

 

Kredsskemaer, advarselsskilte mv.

Ingen ændring:

i) Er diagrammer, advarselsskilte o.lign. tilgængelige (60364-5-51)

 

Nødvendig dokumentation for installationen.

 

Identifikation af strømkredse, sikringer, afbrydere, klemmer osv.

Ingen ændring:

j) Dog er tilføjet identifikation af SPD (60364-5-51)

 

Tavleopmærkning. Husk mærkning af SPD og kortslutningsbeskyttelse.

 

Udførelse af ledernes forbindelse

Præcisering:

k) tilstrækkelighed af kablers og lederes afslutninger og forbindelser (60364-5-52)

 

Er tilslutningerne spændt ordentligt?

Nyt krav:

l) valg og installation af jordingssystemer, beskyttelsesledere og disses tilslutninger (60364-5-54)

 

Er jordingssystemet udført korrekt og er alle jordingsforhold i orden? TT/TN system.

 

Tilgængelighed for nem betjening og vedligehold

Ingen ændring:

m) Tilgængelighed for nem betjening og vedligehold (60364-5-51)

 

For eksempel: Sidder dåser og stikkontakter så de er tilgængelige?

Nyt krav:

n) foranstaltninger mod elektromagnetiske forstyrrelser (60364-4-44)

 

Er der for eksempel udført udligning til rackskabe?

Nyt krav:

o) udsatte ledende dele er forbundet til jordingssystemet (60364-4-41)

 

Er der udført beskyttende potentialudligning?

Nyt krav:

p) valg og installation af ledningssystemer (60364-5-52)

Har du valgt det rigtige kabel og  tværsnit i forhold til oplægning, belastning og kortslutning?
+ eventuelle ekstra krav til særlige installationer eller områder (HD 60364 del 7) F.eks. er der særlige krav til badeværelser og ladere til elbiler (del 701 og 722)

Afprøvning

Afprøvning er kontrol af værdier og vurdering af en elektrisk installations effektivitet gennem målinger (60364-6 6.3.3)

Følgende prøver skal udføres med dokumentation i det omfang installationen kræver det:

SB afsnit 6
(kap 612)

60364 Del 6
(verifikation 6.4.3)

 

Alle beskyttelsesleder og udligningsforbindelsers gennemgående forbindelser

Ingen ændring:

a) Alle beskyttelsesleder og udligningsforbindelsers gennemgående forbindelser.

Der måles for eksempel til alle stikkontakters PE klemme.  

Testen skal udføres med et godkendt instrument.

 

Isolationsmodstand (0,5Mohm)

Skærpelse:

b) Isolationsmodstand (1 Mohm) Kravet er fordoblet.

 

Gulve og vægges modstand (var kun krav ved ”beskyttelse ved ikke ledende områder”.)

Ingen ændring:

c) og d) isolationsmodstand for at bekræfte beskyttelse ved SELV, PELV og separate strømkredse samt gulve/vægge

 

Polaritetsprøve hvor relevant

Ingen ændring:

e) Polaritetsprøve 6.4.3.6 (er ledninger korrekt tilsluttet stikkontakter lign tilbehør) Fase og nul ledere er rigtig monteret

 

Automatisk afbrydelse af forsyningen

Skærpelse:

f) De tidligere krav om test af RCD skal suppleres med test ved 0,5xmærkestrømmen og 5x mærkestrømmen. Dette betyder dog ikke særligt øget tidsforbrug da de fleste allerede bruger ”auto” testen på deres installationstestere.

Testeren skal overholde IEC 61557-6

Desuden skal test af impedansen for jordingslederens overgangsmodstand til jord dokumenteres også selv om det er TN system.

Nyt krav:

g) bekræft effektiviteten af supplerende beskyttelse

Nyt krav:

h) Fasefølge

I flerfasede kredse skal det verificeres, at fasefølgen er bibeholdt i hele installationen.

 

Spændingsprøve (under overvejelse)

Bortfaldet

Punktet findes ikke i 60364

 

Funktionsprøver

Ingen ændring:

i) funktionsprøver 6.4.3.10. Det skal det sikres, at for eksempel alle indstillinger på kredsbrydere er korrekt indstillet for beskyttelse med fejl og overbelastninger.

 

Spændingsfald (under overvejelse)

Specificeret:

j) Spændingsfaldsmåling med den forventede belastning medregnet. Disse målinger kan udføres i den yderste del at installationen sammenholdt med transformeren afgangsspænding. Godkendte testere er velegnet til dette.

  • Tilbage

  • Elsikkerhed_Logo_RGB

    ELsikkerhed er en kursus- og konsulentvirksomhed, der formidler kendskabet til sikkerhed og de nye standarder for elinstallationer på en enkel og interessant måde. Vi skærer alt det overflødige væk, så vi bliver din kontakt til relevant viden.

  • Elsikkerhed_Logo_RGB

  • ELsikkerhed er en kursus- og konsulent- virksomhed, der formidler kendskabet til sikkerhed og de nye standarder for elinstallationer på en enkel og interessant måde. Vi skærer alt det overflødige væk, så vi bliver din kontakt til relevant viden.

Scroll to Top