• Hvor ofte skal man have L-AUS-kursus efter de nye krav?

kontakt_ikon_web125px

På vores besøg hos virksomheder, som vi holder kursus for, bliver vi ofte mødt med spørgsmålet om, hvor ofte medarbejderne skal opdateres med et kursus i L-AUS arbejde efter de nye regler er trådt i kraft.

Laus kursus nye regler

I Installationsbekendtgørelsen (BEK 1082) om elektriske installationer er kravet om en fast årlig L-AUS-opdatering bortfaldet. I stedet finder vi formuleringer om "Personer, som udfører arbejde på eller nær ved en elektrisk installation under spænding" som skal:
"... være tilstrækkeligt kvalificerede til at udføre arbejdet, så de kan undgå de farer, som elektricitet kan skabe."
"... periodisk og i nødvendigt omfang instrueres om sikkerhedsmæssig korrekt adfærd." (BEK 1082 af 12/07/2016, §77+79)

Det er dermed alene virksomhedens ansvar, at medarbejderne er tilstrækkeligt uddannet og periodisk bliver opdateret til at kunne arbejde sikkert på installationer under spænding.

Hvor ofte er så en 'periodisk' opdatering?

Det kan altså variere i forhold til, hvilket arbejde der udføres, erfaringen hos den person der udfører opgaverne og risikoniveauet på opgaven.

Hos Elsikkerhed er vi ikke i tvivl: Vi anbefaler stadig en årlig opdatering!

Det er der en række grunde til:

  1. Arbejde under spænding er farligt arbejde og har man ikke styr på, hvad man laver, kan det betyde alvorlige ulykker - i værste fald med døden til følge. Vi holder ikke L-AUS-kurser for sjov eller for vores egen skyld - vi gør det for jeres sikkerhed.
  2. Skulle ulykken være ude, og arbejdstilsynet kommer på besøg, så vil ét af deres spørgsmål givetvis være, hvornår den pågældende medarbejder sidst var på opdateringskursus.
  3. Undtagelsen for uddannelseskravet gælder KUN ved arbejde på almindelige elektriske installationer. Det vil sige at arbejder man bare engang imellem på maskiner, så gælder Maskindirektivet og også EN 50110, hvor der er krav om certificeret uddannelse for at arbejde under spænding, og dette certifikat skal vedligeholdes hvert år. Det samme gælder arbejde på andre elektriske anlæg og tavler, der heller ikke hører under BEK 1082. I stedet skal man have det såkaldte Live Working Certificate-kursus, som Elsikkerhed er klar med fra januar 2020

Vi tror på, at engagerede og motiverede medarbejdere laver færre fejl
Hos ELsikkerhed har vi stort fokus på, at L-AUS-kurserne ikke skal være en kedelig pligt. Derfor er vores kurser baseret på virkelige eksempler fra virksomhederne som vi møder og tilpasset det arbejde som udføres i den specifikke virksomhed. Det gør kurserne relevante og interessante, og en opdatering hvert år kan være med til at holde fokus hos medarbejderne og dermed forebygge ulykker.

  • Tilbage

  • Elsikkerhed_Logo_RGB

    ELsikkerhed er en kursus- og konsulentvirksomhed, der formidler kendskabet til sikkerhed og de nye standarder for elinstallationer på en enkel og interessant måde. Vi skærer alt det overflødige væk, så vi bliver din kontakt til relevant viden.

  • Elsikkerhed_Logo_RGB

  • ELsikkerhed er en kursus- og konsulent- virksomhed, der formidler kendskabet til sikkerhed og de nye standarder for elinstallationer på en enkel og interessant måde. Vi skærer alt det overflødige væk, så vi bliver din kontakt til relevant viden.

Scroll to Top