Udligning i badeværelser (HD60364 Del 7-701)

Efter 1. juli 2019 skal der altid udføres supplerende beskyttende potentialudligning i de rum, der indeholder bad eller bruser. Helst tæt ved det sted, hvor de fremmede ledende dele bliver ført ind. Kravet gælder i nye bygninger.

Supplerende beskyttende potentialudligning

Supplerende beskyttende potentialudligning er et tillæg til den fejlbeskyttelse, som den beskyttende potentialudligning yder. Den supplerende potential-udligning skal omfatte alle udsatte ledende dele på fastmonteret materiel, som kan berøres samtidigt.

Krav til jordingsledere

Der er kommet nye krav til jordingsledere. Jordingsledere skal nu have et tværsnit på mindst 6 mm2